(…) FORGOT TO REMEMBER TO FORGET (…)

Gerald Moore Gallery, London, UK, 2022

With support from The Swedish Arts Grants Committee

Curated by Yueh-Ning Lee & Sixten Liu

Yarli Allison, Nikolai Azariah, Ignacio Chico, Shi Jiao, Catalina Correa Moller, Semin Hong, Zaratea Gården Hurtig, Daniel Rey, Wenxuan Wang

La Nuit et la forêt

CUSP. , Hangzhou, China, 2022

 Rita Silva, Su An, Wenxuan Wang, Ruijing Ge, Weilian Zou, Daniel John Bracken, James Wilde, Bowei Yang, Xiner Xu etc.


Eyes, Dusk, Phantasmagoria

Rupture XIBIT, London UK, 2022

Bo Sun, Erin Alles, Li Hei Di, Meryl Yana, Nooka Shepherd, Oda Sønderland, Shiwen Wang, Sofia Nifora, Tsai Yun-Ju, Wenxuan Wang, Xiaoyu1002, Yage Guo

 I SPOKE TO THEM

Safe House 1, London, UK, 2022

Lidan Yang, Thomas Moen, Wenxuan Wang, Ollie Ma, etc

Parallel

Offshoot Gallery, London UK, 2021

Curated by Harriet Min Zhang

After The High Tide

Cromwell Place, London UK, 2021

Curated by Tom Lovelace

Wing Ka Ho Jimmi, Veronica Viacava, An Ting Teng, Rita Silva, Bing Ye, Wenxuan Wang, etc.

Walls All Around

The Creative Quarter, Nottingham UK, 2021

Yage Guo, Yunju Tsai , Yifan He, Heidi Li, Wenxuan Wang, Boxuan Sun, Ruoru Mou

Selected Royal College of Art 2021 graduates

Dyson Gallery, London UK, 2021

Richard Burton, Anne Carney Raines, Alexandra Diez de Rivera, Graham Martin, Rita Silva, An Ting Teng, Yi To, Wenxuan Wang, Myro Wulff, etc.

Final, not Over – again

Unit 1 Gallery | Workshop, London UK, 2021

Helen Bermingham, Camilla Bliss, Richard Burton, Anne Carney Raines, Alexandra Diez de Rivera, Sophie Goodchild, Sam Hanner, Nour Jaouda, Hannah Kim, Graham Martin, José Rafael C. Mendes, Catherine Repko, Rita Silva, An Ting Teng, Yi To, Isadora Vogt, Wenxuan Wang, Shiwen Wang (Tweety), Lucy Whitehead, James Xiaozhijian Li, Bowei Yang, Ke Zhang, Ning Zhou


Using Format